Uprawki pozniwne
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

nauka (39)W zmianowaniu spełniał on dotychczas ważną rolę w zwalczaniu chwastów i zależnie od nasilenia ich występowania powinien być nadal stosowany w czasie- rotacji. Planując dobór i następstwo roślin w zmianowaniu należy uwzględnić odpowiednie przerwy, aby znalazł się czas na poprawne wykonanie niezbędnych uprawek pożniwnych. Rozpowszechnienie chemicznego zwalczania chwastów naruszyło jednak i tutaj dotychczasowe zasady. Wprawdzie zmalała rola tych upraw, ale jednocześnie wzrosła groźba zatruwania gleby i roślin. Herbicydy stały się ważnym, nowoczesnym elementem kompleksowego zwalczania chwastów i muszą być odpowiednio umieszczone w zmianowaniu. Niektóre z nich mogą dłużej pozostawać w glebie i działać nie tylko na chwasty, lecz i na roślinę uprawianą w następnych latach zmianowania. Działanie to, ze względu na selektywność herbicydów, jest zazwyczaj ujemne. Poza tym wspomniane już zjawisko kompensacji chwastów może doprowadzić do nadmiernego zachwaszczenia niektórymi gatunkami. Dobór herbicydów musi być zatem dostosowany do rodzaju zachwaszczenia, następstwa roślin, zsynchronizowany z innymi zabiegami odchwaszczającymi i odpowiednio zmieniany. Między czynnikami przyrodniczymi i agrotechnicznymi istnieje ścisła zależność. W zmianowaniu zatem jest możliwość, oczywiście do pewnych granic, niwelowania, np. ujemnego wpływu nieodpowiednich warunków siedliska ? odpowiednią agrotechniką.

Zobacz także pozostałe wpisy o nauce:

Author:

Related Post

Roślina na u

Nie tylko nauka

Gotowe prace magisterskie

top