Wspolczynnik umieralnosci
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

edukacja (39)Współczynniki umieralności na nowotwory są wyższe u mężczyzn, niż u kobiet, gdyż najczęstsze u mężczyzn raki płuc i żołądka cechuje wysoka letalność. Przeżycie 5-letnie chorych na raka żołądka i płuc kształtuje się poniżej 10% przypadków. Natomiast w najczęstszych u kobiet rakach sutka i szyjki macicy 5-letnie przeżycie dotyczy więcej niż 50% chorych. Nowotwory związane ściślej ze sposobem odżywiania wykazują bardzo duże zróżnicowanie w zachorowalności i cechują się zmianami nasilenia w czasie. Obecnie przyjmuje się, że 60% nowotworów” powstających u kobiet i 40% u mężczyzn zależy w pewnym stopniu od sposobu odżywiania. Należą do nich raki: przełyku, żołądka, jelita grubego, trzustki, stercza i sutka. Istotne znaczenie w ich powstawaniu jest przypisywane zarówno nadmiarowi kalorii i pożywienia, szczególnie tłuszczów zwierzęcych, jak i względnym niedoborom, przede wszystkim witamin A i C. Do kancerogenów związanych z żywnością należą aflatoksyna i używane do konserwacji związki azotowe. Jakkolwiek fakt ten wydaje się zaskoczeniem w etiologii raka sutka poza uwarunkowaniem hormonalnym mają znaczenie nadmierne spożycie tłuszczu i otyłość. Uważa się, że tkanka tłuszczowa jest jednym z miejsc przetwarzania prekursorów w estrogen. Otyłość prowadzi do zwiększonej ich syntezy, podwyższonego poziomu we krwi, a w efekcie oddziaływania jako estrogennego promotora na tkankę gruczołową sutka.

Zobacz także pozostałe wpisy o nauce:

Author:

Related Post

Roślina na u

Nie tylko nauka

Gotowe prace magisterskie

top