Zasoby gleby
1 vote, 5.00 avg. rating (88% score)

nauka (7)Nasze gleby nie zawierają większych naturalnych zasobów azotu dostępnego dla roślin i dlatego nawożenie organiczne i mineralne musi pokryć całkowicie zapotrzebowanie roślin na ten składnik z uwzględnieniem strat spowodowanych wypłukiwaniem i denitryfikacją. Udział azotu w globalnej masie stosowanych składników pokarmowych na świecie rośnie przeważnie szybciej niż pozostałych. Tendencje takie widoczne są również w Polsce. Fosfor jest składnikiem pokarmowym, który w dużym stopniu niweluje niekorzystne objawy występujące we wzroście i rozwoju roślin, wywołane nadmiarem azotu w glebie. W warunkach dobrego zaopatrzenia w fosfor utrzymana jest wierność plonów. Znany od dawna jest fakt prawidłowego wykształcania się części generatywnych roślin oraz zwiększania sztywności łodyg, co przeciwdziała wylęganiu. Z nowszych badań wynika, że dotychczas nie doceniano wpływu fosforki na wielkość i jakość plonów roślin okopowych ? korzeni buraka cukrowego i bulw ziemniaka. Intensywne nawożenie fosforem zwiększa jego zawartość w roślinach, lecz w znacznie mniejszym stopniu, niż zachodzi to w wypadku azotu czy potasu.

Zobacz także pozostałe wpisy o nauce:

Author:

Related Post

Roślina na w

Nie tylko nauka

Szkolenia dla bezrobotnych

top