Zmianowanie
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

nauka (2)W naturalnych środowiskach roślinność bytuje głównie w mieszanych zespołach, które ulegają stałym, choć najczęściej powolnym zmianom. Takie kolejne następstwo zespołów na danym obszarze nazywa się sukcesją ekologiczną. W zespołach tych przeważają zazwyczaj rośliny wieloletnie. Różnorodność zespołu i trwałość roślin wpływają korzystnie na żyzność gleby. Występowanie w przyrodzie jednego, co roku tego samego gatunku roślin jednorocznych, wynika z ingerencji człowieka w środowisko i działa ujemnie na żyzność gleby. Rolnik stara się temu przeciwdziałać uprawiając różne rośliny w poszczególnych latach, siejąc je w mieszankach lub wprowadzając kultury wieloletnie. Rozróżniamy więc takie pojęcia rolnicze, jak siewy czyste i mieszane, rośliny jednoroczne lub wieloletnie, monokultury, czyli uprawy wieczyste. Następstwo roślin uzasadnione przyrodniczo i gospodarczo nazywamy zmianowaniem. Uwzględnia ono różne wymagania roślin, wzajemne ich oddziaływanie na siebie i charakter siedliska oraz ustala kolejność uprawy poszczególnych roślin na tym samym polu. Natomiast płodozmian jest pojęciem szerszym. Jest on zmianowaniem zaplanowanym z góry na szereg lat i pól w konkretnym gospodarstwie; wiąże się także z całokształtem jego produkcji. Oba pojęcia (zmianowanie i płodozmian) różnią się, choć potocznie używa się je często w tym samym znaczeniu.

Zobacz także pozostałe wpisy o nauce:

Author:

Related Post

Roślina na u

Nie tylko nauka

Gotowe prace magisterskie

top