5 grudnia 2021

ryneklodzki.pl

Łódź moje miasto

Rośliny segetalne mogą powodować duże straty w obrębie uprawianych zbóż. Ich zwalczanie wymaga nierzadko przeprowadzenia zintegrowanych działań, obejmujących operacje mechaniczne...