Rośliny segetalne mogą powodować duże straty w obrębie uprawianych zbóż. Ich zwalczanie wymaga nierzadko przeprowadzenia zintegrowanych działań, obejmujących operacje mechaniczne oraz zabiegi na bazie herbicydów. Warto wiedzieć, w jaki sposób można ograniczyć ekspansję jednego z najbardziej popularnych chwastów.

Opis rośliny

Owies głuchy stanowi gatunek zboża zaliczany do rodziny wiechlinowatych. W Polsce uznaje się go za chwast, którego intensywna ekspansja obserwowana jest na południowych obszarach kraju. Źdźbło owsa głuchego ma wysokość od 30 do 100 centymetrów. Kwiaty rośliny zebrane są w charakterystyczną wiechę z wieloma gałązkami, które w późniejszym stadium rozwojowym zwisają. Maksymalna długość kłosków wynosi 22 mm. Zazwyczaj są one trójkwiatowe. Oś kłoska po osiągnięciu pełnej dojrzałości rozpada się powyżej plew. Owocami rośliny są ziarniaki. Mają one brunatną barwę i ościste zakończenie, co odróżnia zboże od owsa zwyczajnego. Chwast, występujący na południowych obszarach Polski, jest rośliną jednoroczną, przechodzącą życiowy cykl w ciągu sezonu wegetacyjnego. Owies kwitnie od czerwca do lipca i zasiedla on przydroża, okopowe oraz zbożowe uprawy. Jego rozwój obserwuje się na glebach gliniastych oraz ilastych. W polskiej florze uznaje się go za archeofit.

Ograniczenie ekspansji chwastu

Owies głuchy jest rośliną segetalną, występującą w obrębie zbóż ozimych, jarych i okopowych. Nasiona wiechlinowatych dojrzewają wcześniej niż u uprawianych roślin oraz osypują się przed ich zbiorem, co prowadzi do silnego zachwaszczania następnego zasiewu. Owies głuchy rywalizuje ze zbożami o składniki odżywcze. Posiada on ponadto zdolność do krzewienia się. W przypadku upraw okopowych chwast należy wyrywać w czerwcu przed wysiewem nasion. Gdy zauważysz wśród swoich zbóż owies głuchy, zwalczanie rozpocznij od zastosowania herbicydów w optymalnych fazach rozwojowych. Stanowi to jedną z efektywniejszych metod. Warto pamiętać, by zabiegi przeprowadzać na bazie produktów, zawierających fenoksaprop-P-etylu. Znaleźć je można na stronie Syngenta.pl.

Owies głuchy jest chwastem, który może zaburzać prawidłowy rozwój uprawianych zbóż. Warto zatem pamiętać, by w odpowiedniej fazie rozwojowej zwalczyć ekspansję rośliny segetalnej.